A person’s energy
can tell you more about them than their own words


The power of human energy.
We hebben het allemaal wel eens ervaren.
Het ‘leeglopen’ tijdens een vergadering.
Het euforische gevoel  van een succesvol teamresultaat.

Balans binnen een team ontstaat als de individuele krachten elkaar aanvullen.
Hoe weet je als organisatie of teamgenoten een goede match zijn en wat doe je als dat niet zo is?
Hoe weet je als organisatie wat de potentie is van medewerkers en hoe zet je die potentie optimaal in?
Hoe creëer je een sterk opererend team?

Energy assessments kunnen daarbij ondersteuning geven.

Hoe werkt zo’n energy assessment?

Alles en iedereen heeft een eigen unieke energetische trillingsfrequentie. Deze frequentie is het resultaat en de optelsom van onze fysieke, mentale, emotionele en zingevingsactiviteiten. Dus alles wat je denkt, doet en eet, hoe je zorgt, relaties aangaat en zin geeft aan je leven, laat een energetische blauwdruk achter.
Deze blauwdruk kan op 9 essentiële energiepunten gemeten worden door experts. De resultaten worden vervolgens in een algoritme gezet en verwerkt tot een analyse rapport.

Het mooie is dat als energie gelezen kan worden het ook beïnvloed kan worden.

Op basis van het rapport kan een maatwerk actieprogramma worden opgesteld voor een individu of het team, passend bij de individuele-, team of organisatiedoelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn; een snellere groei, het vasthouden en inzetten van talenten; een verbeterde (financiële) prestatie of optimalisatie bij cultuurveranderingen.

Een effectieve mix van coaching, training en ‘on the job facilitation’ zorgt er vervolgens voor dat individuen, teams en organisatie hun krachten gaan inzetten en hun potentieel waar kunnen maken. Zo wordt  ‘high performance’ een dagelijkse gegeven.

Geïntrigeerd? Neem dan contact met mij op via info@alexandrabesel.com of 06-17650106