Het mechanistische model is het meest voorkomende organisatiemodel.
Hierin wordt alles zoveel mogelijk gedicteerd door heldere logica en heeft alles en iedereen een vaste plek en taak. Voorspelbaarheid en betrouwbaarheid zijn daarbij leidend.
Er is weinig plek voor creativiteit en flexibiliteit.

Als er sprake is van organisatieontwikkeling dan is deze praktisch van aard en gericht op stappen welke op de korte termijn gerealiseerd kunnen worden.
Er wordt gekeken hoe mensen anders aangestuurd, beoordeeld, beloond en ontwikkeld kunnen worden, binnen de al aanwezige structuren en aannames.

In deze tijd van continu veranderen werkt dit mechanistische model vertragend of zelfs remmend op groei.
Fundamentele vernieuwingen, waarbij men streeft naar een organisatie als betekenis gevend systeem met medewerkers die arbeidsvreugde en bezieling ervaren op hun werkplek, vinden zelden plaats.
In dergelijke organisaties is meestal sprake van een hoog ziekteverzuim, grote arbeidsonrust, weinig betrokkenheid, lage prestaties, talrijke burn-outs en conflicten.

Business spiritualiteit kan dit veranderen.
Bij business spiritualiteit is het hart leidend en de ‘mind’ raadgever.
Het is een krachtige tool voor echte organisatievernieuwing.

Het gaat om een andere, betere manier van zakendoen.
Om zakelijke en technische deskundigheid gecombineerd met idealisme.
Om betere prestaties én meer winst én welzijn voor de medewerkers.
Creativiteit is hierbij een vast onderdeel van het ondernemen.

Zingeving ook.
Dat is niet zweverig, maar wel zinvol en bezield.
Het gaat over wat de organisatie, en de mensen die er werken, beweegt.
Wat hen betekenis geeft.
Het gaat om zakendoen vanuit het ‘waarom’ van de organisatie, en over mensen die zich willen inspannen om dat te realiseren. Realiseren vanuit een innerlijke drive.

Bezield ondernemen zorgt voor creatieve en betrokken medewerkers die vanuit inspiratie, en de wens om met anderen echt bij te dragen aan het organisatiedoel, snel kunnen inspelen op de continu aan verandering onderhevige samenleving en dus het speelveld van de onderneming.

Wat levert dat op?

Samenwerken vanuit passie en een gevoel van verbinding.

Meer weten? Stuur dan een email naar info@alexandrabesel.com of bel naar 06-17650106